Home > Resources > Bahan-bahan Buku Besar > Aktiviti Saranan

Aktiviti Saranan

Buku-buku besar dalam bahasa Inggeris dan ketiga-tiga bahasa Ibunda merupakan sebahagian daripada bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran NEL yang telah dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan dan sudah dijalankan di tadika-tadika MOE. Bahan-bahan pengajaran ini mempunyai ciri-ciri Singapura dan menyokong perkembangan awal kanak-kanak berdwibahasa. Buku-buku besar ini dihasilkan sebagai bahan pengajaran untuk guru-guru tadika.
Untuk keterangan lebih lanjut tentang buku-buku besar, sila rujuk FAQs di sini. Jika pusat tadika anda berminat untuk berkongsi sebarang idea tentang penggunaan buku besar dalam pengajaran dan pembelajaran, sila isi borang yang disediakan dan kami akan menghubungi anda. 

Klik di sini untuk mendapatkan bahan-bahan yang boleh membantu anda menggunakan buku-buku besar.   

Tadika 1


 Buku Besar 1
K1-Malay-NEL-Big-Book-1-Hadiah-Ana.png
 
 • Coming Soon
 Buku Besar 2 
K1-Malay-NEL-Big-Book-2-Kupu-Kupu-Di-Mana.png
 
 • Coming Soon
           
  Buku Besar 3
K1-Malay-NEL-Big-Book-3-Ayuh-Mandi.png
 


  Buku Besar 4
K1-Malay-NEL-Big-Book-4-Hilang.png
   
 •  Coming Soon
           
 Buku Besar 5
K1-Malay-NEL-Big-Book-5-Gigi-Datuk.png
 

 
 Buku Besar 6
K1-Malay-NEL-Big-Book-6-Lebah-dan-Anak-Gajah.png
 
 • Coming Soon
           
 Buku Besar 7
K1-Malay-NEL-Big-Book-7-Mari-Cari-Putih.png
 

 
 Buku Besar 8
K1-Malay-NEL-Big-Book-8-Billy-dan-Bella.png
   
 •  Coming Soon
           
 Buku Besar 9
K1-Malay-NEL-Big-Book-9-Hari-Ini-Hari-Raya.png
 

 
 Buku Besar 10
K1-Malay-NEL-Big-Book-10-Kucing-Dina.png


 
           
 Buku Besar 11
K1-Malay-NEL-Big-Book-11-Lihat-Itu.png


 
 Buku Besar 12
K1-Malay-NEL-Big-Book-12-Sungguh-Lawa.png
   
 • Coming Soon
           
 Buku Besar 13
K1-Malay-NEL-Big-Book-13-Eh-Kawan.png
   
 • Coming Soon
 Buku Besar 14
K1-Malay-NEL-Big-Book-14-Rosak.png
 
BARU!
 
           
 Buku Besar 15
K1-Malay-NEL-Big-Book-15-Hati-hati.png
 
BARU!
 
 Buku Besar 16
K1-Malay-NEL-Big-Book-16-Zum-Zum-Zum.png
   
 • Coming Soon
           


Tadika 2


 Buku Besar 1
K2-Malay-NEL-Big-Book-1-ba-cak.png
 
 • Coming Soon
 Buku Besar 2 
K2-Malay-NEL-Big-Book-2-Di-Mana-Saya.png           
  Buku Besar 3
K2-Malay-NEL-Big-Book-3-Hobi.png
 


  Buku Besar 4
K2-Malay-NEL-Big-Book-4-Silat.png
 

 
           
 Buku Besar 5
K2-Malay-NEL-Big-Book-5-Sepupu-Saya.png
   
 • Coming Soon
 Buku Besar 6
K2-Malay-NEL-Big-Book-6-Hore.png
 
 • Coming Soon
           
 Buku Besar 7
K2-Malay-NEL-Big-Book-7-Cepat.png
   
 • Coming Soon
 Buku Besar 8
K2-Malay-NEL-Big-Book-8-Karang-Guni.png
   
 •  Coming Soon
           
 Buku Besar 9
K2-Malay-NEL-Big-Book-9-Pipit.png


 
 Buku Besar 10
K2-Malay-NEL-Big-Book-10-Magnet.png
 

 
           
 Buku Besar 11
K2-Malay-NEL-Big-Book-11-Zo-Sotong.png
 
BARU!
 
 Buku Besar 12
K2-Malay-NEL-Big-Book-12-Satu-Dua-Tiga.png
   
 • Coming Soon
           
 Buku Besar 13
K2-Malay-NEL-Big-Book-13-Jaket-Ibu.png
 

 
 Buku Besar 14
K2-Malay-NEL-Big-Book-14-Planet-Kimo.png
   
 • Coming Soon
           
 Buku Besar 15
K2-Malay-NEL-Big-Book-15-Tolong-Fiko.png
 
BARU!
 
 Buku Besar 16
K2-Malay-NEL-Big-Book-16-Pedas.png
   
 • Coming Soon